Nowe wzory opinii PKA.

Polska_Komisja_Akredytacyjna_-_2016-03-20_10.46.18 (kopia)Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 8 grudnia br. podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wzorów opinii dotyczących wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku poziomie i profilu kształcenia. Mają one zastosowanie do spraw, które wpłynęły po 30 września 2016 r.

Dokumenty zostały udostępnione w części „Wzory i procedury”.

Równocześnie straciła moc Uchwała Nr 178/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. wprowadzająca dotychczas stosowane wzory opinii.