Wizytacje PKA w drugiej połowie stycznia 2016 r.

W drugiej połowie stycznia 2016 r. zespoły oceniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzą następujące oceny jakości kształcenia:

 • 15 – 16 stycznia:
  • na kierunku „prawo” prowadzonym w Zamiejscowym Wydziale Prawa w Londynie Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie;
 • 23 – 24 stycznia:
  • na kierunku „prawo” prowadzonym na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie;
  • na kierunku „zdrowie publiczne” prowadzonym na Wydziale Medycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie;
 • 26 – 27 stycznia:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
 • 27 – 28 stycznia:
  • na kierunku „zootechnika” prowadzonym na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
 • 28 – 29 stycznia:
  • na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;
  • na kierunku „praca socjalna” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie;
  • na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej;
 • 29 – 30 stycznia:
  • na kierunku „architektura krajobrazu” prowadzonym na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 • 30 – 31 stycznia:
  • na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania w Warszawie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.