Wizytacje PKA w dniach 12 – 19 maja 2014 r. (aktualizacja).

12W dniach 12 – 19 maja 2014 r. zaplanowane zostały następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 12 – 13 maja: na kierunku „filologia” prowadzonym przez Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, 12 – 14 maja: na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej (ocena instytucjonalna), 14 – 15 maja: na kierunku „lotnictwo i kosmonautyka” prowadzonym na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa … Czytaj dalej

A list of site – visits scheduled for 12 – 19 May 2014 (updated).

Please find below a list of quality assessment that are scheduled for 12 – 19 May. 12 – 13 May: „philology” provided by Institute of Humanities of the Bronisław Markiewicz State Higher School of Technoloy and Economics in Jarosław, na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej (ocena instytucjonalna), 12 – 14 May: at the Faculty of Machines and … Czytaj dalej

PKA introduces new system for transferring data to its experts.

In response to suggestions communicated to the Committee concerning difficulties related to transferring electronic copies of documents to experts of the Polish Accreditation Committee we made an effort to change the process. The result of our action is special website dedicated to exchange of data that is addressed to employees of the Bureau of PKA and members and experts of the Commiittee. Account … Czytaj dalej

Zmiana sposobu przekazywania dokumentów do ekspertów.

W związku ze zgłaszanymi do Polskiej Komisji Akredytacyjnej uwagami dotyczącymi trudności związanych z przekazywaniem do ekspertów elektronicznej wersji dokumentacji podjęliśmy próbę zmiany sposobu realizacji tego procesu. Jej efektem jest adresowany do sekretarzy Biura PKA oraz członków i ekspertów PKA specjalny, dedykowany powyższemu celowi, serwis internetowy: Konto w systemie zakładane jest przez administratora (nie ma możliwości samodzielnej rejestracji) na podstawie aktualnych list ekspertów Komisji – po jego założeniu ekspert … Czytaj dalej

Majowe spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

Najbliższe spotkanie ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej zaplanowane zostało na 7 maja. Program posiedzenia przewiduje dyskusję na temat dobrych praktyk ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ksiąg jakości. Gościem spotkania będzie ponadto dr hab. Paweł Stępień – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Jakości Kształcenia.

PKA QA experts meeting in May.

The forthcoming meeting of the quality assurance experts of the Polish Accreditation Committee is going to take place on 7th May. Agenda od the meeting provides for discussion on the topic of good practices with special regard to so called Quality Manuals. Moreover dr hab. Paweł Stępień, Proxy for Quality of Education of the Rector of the University of … Czytaj dalej