Wizytacje PKA w dniach 12 – 19 maja 2014 r. (aktualizacja).

12W dniach 12 – 19 maja 2014 r. zaplanowane zostały następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 • 12 – 13 maja:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym przez Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu,
 • 12 – 14 maja:
  • na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej (ocena instytucjonalna),
 • 14 – 15 maja:
  • na kierunku „lotnictwo i kosmonautyka” prowadzonym na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
  • na kierunku „mechatronika” prowadzonym na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
  • na kierunku „rzeźba” prowadzonym na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 • 15 – 16 maja:
  • na kierunku „biologia” prowadzonym w Akademii Pomorskiej w Słupsku,
  • na kierunku „informatyka i ekonometria” prowadzonym na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • 15 – 17 maja:
  • na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (ocena instytucjonalna),
 • 16 – 17 maja:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi,
 • 17 – 18 maja:
  • na kierunku „międzynarodowe stosunku gospodarcze” prowadzonym na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • 18 – 19 maja:
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Opatówku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi.