Zmiana sposobu przekazywania dokumentów do ekspertów.

W związku ze zgłaszanymi do Polskiej Komisji Akredytacyjnej uwagami dotyczącymi trudności związanych z przekazywaniem do ekspertów elektronicznej wersji dokumentacji podjęliśmy próbę zmiany sposobu realizacji tego procesu. Jej efektem jest adresowany do sekretarzy Biura PKA oraz członków i ekspertów PKA specjalny, dedykowany powyższemu celowi, serwis internetowy:

Konto w systemie zakładane jest przez administratora (nie ma możliwości samodzielnej rejestracji) na podstawie aktualnych list ekspertów Komisji – po jego założeniu ekspert otrzyma wiadomość e-mail zawierającą nazwę użytkownika, hasło (powinno byś zmienione przez po pierwszym logowaniu) i adres witryny, za pomocą której przesyłane będą dokumenty.

Odrębne wiadomości, zawierające nazwę i opis przekazywanego pliku oraz adres serwisu, będą przesyłane za każdym razem, kiedy pracownik Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej przygotuje adresowaną do konkretnej osoby przesyłkę.

Proces tworzenia kont dla wszystkich ekspertów Komisji powinien zostać zakończony jeszcze w tym miesiącu.