Doroczna konferencja ACA w Bordeaux.

Academic Corporation Association, wspólnie z Agence Europe – Education – Formation France, organizuje w dniach 15 – 17 czerwca w Bordeaux konferencję, której celem jest przedstawienie sytuacji w europejskim szkolnictwie wyższym na tle ogólnoświatowych trendów („Europe in the world. Higher education trends across the globe”).

Realizacji tego celu podporządkowane zostały kluczowe punkty programu: po pierwsze, ocena atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na tle świata (z uwzględnieniem m. in. zasięgu programu Erasmus+ oraz oceny procesu bolońskiego jako modelu współpracy regionalnej). Po drugie, w trakcie konferencji poruszone zostaną także aspekty dotyczące przyszłości rynku szkolnictwa wyższego, w sytuacji wzrostu znaczenia Massive Open Online Courses, nurtu otwartych zasobów edukacyjnych, kształcenia ponad granicami oraz partnerstw strategicznych. Po trzecie wreszcie, analizie poddane zostaną najnowsze trendy w kluczowych państwach i regionach poza Europą (m. in. Afryce, Indiach, Ameryce Łacińskiej, Rosji, Stanach Zjednoczonych).

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie ACA.