Wizytacje PKA w dniach 9 – 15 czerwca 2014 r.

W dniach 9 – 15 czerwca 2014 r. zaplanowane zostały następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 • 9 – 10 czerwca:
  • na kierunku „astronomia” prowadzonym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • 10 – 12 czerwca:
  • na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej (ocena instytucjonalna),
 • 11 – 12 czerwca:
  • na kierunku „inżynieria chemiczna i procesowa” prowadzonym na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej,
 • 12 – 13 czerwca:
  • na kierunku „biotechnologia” prowadzonym na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej,
 • 14 – 15 czerwca:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej.