Czwarte Zgromadzenie Ogólne ENQA w Wilnie.

Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) organizowane we współpracy z litewskim Centre for Quality Assessment in Higher Education (SKVC) odbędzie się w dniach 29 – 30 października 2013 r. w Wilnie.

Celem spotkania jest dyskusja na temat aktualnej edycji European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), wymiana informacji na temat międzynarodowej aktywności agencji akredytacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem działań odnoszących się do kształcenia transgranicznego, w tym Massive Open Online Courses (MOOCs).

W konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej.