Wyniki ankietyzacji PKA w trzecim kwartale 2013 r.

Grafika zawierająca wyniki ankietyzacji.Dostępne są już wyniki ankietyzacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej w trzecim kwartale br. Kluczowe dane prezentują się następująco:

  • w okresie 01.07.2013 r. – 30.09.2013 r. wypełniono 30 ankiet;
  • zwrotność w pierwszych trzech kwartałach wynosi ok. 27%;
  • odsetek pozytywnych ocen przyznawanych w odpowiedzi na pytania zamknięte kształtował się na poziomie niemal 98%;
  • w odpowiedziach na pytania otwarte 73% ankietowanych podkreślało profesjonalizm zespołów oceniających.

Szczegółowa analiza dostępna jest tutaj.