Konferencja dotycząca współpracy pomiędzy sektorem szkolnictwa wyższego a biznesem (Ljubljana, 25.10.2013 r.).

W dniu 25 października 2013 r. w Ljubljanie odbędzie się konferencja zatytułowana „Współpraca pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego a biznesem – dlaczego musimy współpracować?”. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska akademickiego i międzynarodowych ekspertów, a jej celem jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk tworzenia programów kształcenia zgodnych z wymaganiami rynku.

Program konferencji obejmuje:
9.00 – 9.20 – Powitanie.

Część I. Współpraca uczelni i biznesu.
9.20 – 9.35 Zatrudnialność a współpraca uczelni z pracodawcami.
Samo Pavlin, University of Ljubljana, Slovenia
9.35 – 10.00 Rola władz we wspieraniu zaangażowania uczelni w przedsięwziecia dotyczące biznesu i społeczeństwa. Casus Irlandii.
Tim Conlon, Head of Enterprise Engagement, Higher Education Authority, Ireland
10.00 – 10.30 Ekosystem obejmujący uczelnie i pracodawców. Model przybliżający istotne elementy współpracy.
Arno Meerman, CEO of UIIN & Business Development Manager at the Science-to-Business Marketing Research Centre
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa.

Część II. Perspektywa pracodawców.
11.00 – 11.30 Opinia pracodawców o elementach kluczowych dla zatrudnialności.
Julie Fionda, European Commission, Higher Education Policy Unit
11.30 – 12.00 Znaczenie wymiany międzynarodowej – porównanie danych dla Brazylii, Chile, Słowenii i Finlandii.
Valeska V. Geldres W., University of La Frontera, Chile; University of Sao Paulo, Brasil

Część III. Zatrudnialność w perspektywie.
12.00 – 12.40 Zatrudnialność i szkolnictwo wyższe: czym jest i czym nie jest.
Sonia Hendy-Isaac, Birmingham City University
12.40 – 13.15 TUNING: Nowa strategia modernizacji programów kształcenia.
Robert Wagennar, TUNING Academy, University of Groningen
13.15 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Warsztaty równoległe.
Warsztat 1:
Uczenie wspierające zatrudnialność.
Sonia Hendy-Isaac, Birmingham City University
Warsztat 2:
Model TUNING dla projektowania, implementacji i doskonalenia programów kształcenia.
Robert Wagennar, TUNING Academy, Groningen University
Warsztat 3:
Doskonalenie praktyk zawodowych – krok po kroku.
E.E. (Esther) Haag, University of Groningen, Faculty of Arts
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa.
16.00 – 17.00 Dyskujsa panelowa: Co dalej?
17:00 Podsumowanie.