Seminarium ACA dotyczące internacjonalizacji.

Academic Cooperation Association organizuje 5 grudnia br. w Brukseli seminarium dotyczące internacjonalizacji kształcenia i mobilności „Mobility windows and the internationalisation of the curriculum”. Wśród głównych zagadnień, wokół których koncentrować się będzie dyskusja należy wymienić problematykę wsparica tego typu inicjatyw przez Unię Europejską oraz konstruowania programów kształcenia tak, aby uwzględniały one tzw. „mobility window”, czyli okres, jaki student powinien się kształcić poza macierzystą uczelnią.

Program spotkania prezentuje się następująco:

Środa (04.12.2013 r.):

19.00

Kolacja.

Czwartek (05.12.2013 r.)

08.30

Rejestracja

09.00

Powitanie uczestników
Bernd Wächter, ACA (Bruksela, Belgia)

09.15

Przemówienie otwierające 1.

Wszechstronna internacjonalizacja
Jeroen Huisman, Ghent University (Ghent, Belgia)

10.00

Przemówienie otwierające 2

Internacjonalizacja z perspektywy Unii Europejskiej
Claire Morel, Komisja Europejska, (Bruksela, Belgia)

10.45

Przerwa.

Część I: „Mobility windows”

11.15

„Mobility windows” – przedstawienie koncepcji.
Irina Ferencz, ACA (Bruksela, Belgia)

12.00

Warsztaty równoległe.

Mobility windows a praktyki.

Prowadząca: Irina Ferencz

Mówca:
Gerrit Schreiber, Saxion Hospitaliy Business School (Deventer, The Netherlands)

„Okna” na studia.

Prowadząca: Kristina Hauschildt, HIS (Hannover, Niemcy)

Mówca:
Judith Peltz, University of Vechta (Vechta, Niemcy)

Programy prowadzone wspólnie: „okna” z definicji?

Prowadząca: Irma Garam, CIMO (Helsinki, Finlandia)

Mówca:
Ilkka Mikkonen, Oulu University of Applied Sciences (Oulu, Finlandia)

13.15

Lunch.

Część II: Internacjonalizacja kształcenia.

14.15

Internacjonalizacja kształcenia.
Jos Beelen, Hogeschool Amsterdam (Amsterdam, Holandia)

15.00

Wszechtronne podejście – łączenie strategii z DNA, angażowanie wszystkich nauczycieli i studentów.
Franka van den Hende, University of Groningen (Groningen, Holandia)

15.30

Strategia internacjonalizacji Uniwersytetu w Antwerpii.
Piet van Hove, University of Antwerp (Antwerp, Belgia)

16.00

Strategia internacjonalizacji Uniwersytetu Vrije w Brukseli.
Jacqueline Couder, VUB (Bruksela, Belgia) (tbc)

16.30

Dyskusja.
Christian Tauch, Hochschulrektorenkonferenz (Bonn, Niemcy)