Konferencja European Students’ Union w Brukseli (31.10.2013 r.)

W ostatnim dniu października European Students' Union organizuje konferencję podsumowującą wyniki projektu „Quest for Quality of Students”, którego głównym celem jest zbadanie opinii studentów na temat jakości ich kształcenia oraz identyfikacja możliwości angażowania studentów w procesy zapewniania jakości i doskonalenia.

Organizatorzy przedstawili następującą agendę spotkania:

9:00 – 9:30 Rejestracja.

9:30 – 9:45 Otwarcie.
* Rok Primožic, ESU

9:45 – 10:45 Projekt QUEST – przedstawienie koncepcji.
Przegląd projektu, wyniki, główne tezy.
* Fernando Miguel Galan Palomares
* Jens Jungblut

10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 12:00 Doświadczenie i narzędzia wzmacniające zaangażowanie studentół w procesy doskonalenia i zapewniania jakości.
Dyskusja panelowa.
* Thérèse Zhang, EUA IEP
* Radu Damian, ARACIS
* Henni Saarela, ESU Student Experts’ Pool (moderator)

12:00 – 13:00 Trendy w zapewnianiu jakości a projekt QUEST
Dyskusja panelowa.
* Stephan Delplace, EURASHE (tbc)
* Tia Loukkola, EUA
* Achim Hopbach, ENQA
* Adam Tyson, European Commission (DG EAC)
* Fernando Miguel Galán Palomares, ESU (moderator)

13:00 – 13.15 Podsumowanie

13:15 – 14.15 Lunch

14.15 – 16:00 Warsztat: studenci i partnerzy. Poza projektem QUEST.
Dyskusja.

Aby dokonać rejestracji należy wysłać podstawowe dane (personalia, reprezentowana organizacja) na adres events@esu-online.org. Termin zakończenia rejestracji nie został podany.