Listopadowe spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

Logo PKAKolejne spotkanie robocze zespołu ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbędzie się w dniu 20 listopada br. Przedmiotem dyskusji będzie problematyka oceny skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w badaniu jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także studiach doktoranckich i podyplomowych.