Ocena umiędzynarodowienia – konferencja CeQuInt w Paryżu.

W dniach 26 – 27 lutego 2015 r. w Paryżu odbędzie się konferencja „Assessing the Quality of Internationalisation”, której głównym celem jest znalezienie odpowiedzi m. in. na następujące pytania: „jak należy definiować jakość umiędzynarodowienia?”, „jak dokonywać samooceny umiędzynarodowienia?”, „jakie są w tym względzie różnice pomiędzy kierunkami, a instytucjami?”, „w jaki sposób można dowieść wysokiej jakości procesu internacjonalizacji w przypadku oceny zewnętrznej?”, „czy w tym obszarze możemy wskazać jakieś dobre praktyki?”.

Program konferencji obejmuje także prelekcję na temat aktualnego stanu internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym, spodziewanych zmian, metodologii ocen, a także wystąpienia przedstawicieli European Students’ Union, European University Association, European Association of Institutions in Higher Education, European Association for International Education.

Szczegółowa agenda spotkania dostępna jest na stronie European Consortium for Accreditation.