Enhancing Internal Quality Assurance Systems – projekt koordynowany przez PKA.

W nawiązaniu do informacji z września 2014 r. uprzejmie informujemy, że uruchomiona została strona internetowa projektu Enhancing Internal Quality Assurance Systems (EIQAS), którego koordynatorem jest Polska Komisja Akredytacyjna (witryna prowadzona jest w języku angielskim).

Strona zawierać będzie zapis aktywności uczestników projektu, najnowsze informacje, plany oraz rezultaty prac.

Projekt EIQAS  ukierunkowany został na osiągnięcie dwóch kluczowych efektów: zwiększenia stopnia znajomości i zrozumienia Części 1 Europejskich Standardów i Wskazówek opracowanych przez ENQA, a także zidentyfikowanie i rozpowszechnienie w krajach partnerskich tzw. dobrych praktyk w wewnętrznym zapewnianiu jakości oraz doskonalenie metodologii dokonywania ocen przez agencje akredytacyjne poprzez porównywanie oraz – w rezultacie – wypracowanie najlepszych metod i sposobów działania.