Wizytacje w drugiej połowie kwietnia 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny programowej, w drugiej połowie kwietnia Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

16-17 kwietnia

na kierunku „sztuki nowoczesne – Design now!” prowadzonym w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu;

25-26 kwietnia

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy;

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu;

26-27 kwietnia

na kierunku „administracja” prowadzonym w Powszechnej Wyzszej Szkole Humanistycznej w Chojnicach;

27-28 kwietnia

na kierunku „budownictwo” prowadzonym w Bydgoskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy;

na kierunku „finanse i rachunkowość” prowadzonym w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;

na kierunku „logistyka” prowadzonym w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu;

na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku;

28-29 kwietnia

na kierunku „psychologia” prowadzonym na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

na kierunku „kosmetologia” prowadzonym w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach.