Wizytacje PKA pomiędzy 14 a 20 marca 2016 r.

Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące postępowania oceniające pomiędzy 14 a 20 marca br.:

 • 14 – 15 marca:
  • na kierunku „edukacja techniczno-informatyczna” prowadzonym na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze;
  • na kierunku „matematyka” prowadzonym na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej;
 • 16 – 17 marca:
  • na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej;
 • 17 – 18 marca:
  • na kierunku „geologia” prowadzonym na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 17 – 19 marca:
  • na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (ocena instytucjonalna);
 • 18 – 19 marca:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Interdyscyplinarnym Akademii Polonijnej w Częstochowie;
  • na kierunku „inżynieria materiałowa” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej;
 • 19 marca:
  • na kierunku „geodezja i kartografia” prowadzonym na Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Wyższej Szkoły Gospodarki Przestrzennej w Słupsku (powtórna ocena programowa).

Zestawienie uchwał podjętych przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wraz z raportami zespołów oceniających, dostępne jest w naszej bazie ocen.