Wizytacje PKA: 21 – 27 marca 2016 r.

Pomiędzy 21 a 27 marca br. Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie następujących ocen:

 • 21 – 22 marca:
  • na kierunku „nauki o rodzinie” prowadzonym na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
  • na kierunku „teologia” prowadzonym na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • 21 – 23 marca:
  • na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie (ocena instytucjonalna);
 • 22 – 23 marca:
  • na kierunku „bioinżynieria produkcji żywności” prowadzonym na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  • na kierunku „wychowanie fizyczne” prowadzonym w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży;
 • 23 – 24 marca:
  • na kierunku „filologia” prowadzonym w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Zestawienie uchwał podjętych przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wraz z raportami zespołów oceniających, dostępne jest w bazie ocen PKA.