Biała Księga Innowacyjności.

Powołana 11 stycznia br. Rada ds. Innowacyjności rozpoczęła prace nad Białą Księgą Innowacyjności – dokumentem, który ma stanowić opis rozwoju polskich innowacji i barier w ich wdrażaniu oraz stanowić podstawę dla przygotowania ustawy o innowacyjności.

[blockquote author=”” link=”” link_title=”” target=””]Biała Księga Innowacyjności powstanie w oparciu o doświadczenia wszystkich, którzy są zaangażowani we wdrażanie lub opracowywanie nowatorskich i innowacyjnych projektów: od przedsiębiorców i startupowców po naukowców i brokerów innowacjiczytamy w udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego komunikacieTylko w ten sposób będziemy w stanie zebrać informacje na temat możliwości oraz ograniczeń polskiego systemu.[/blockquote]

Formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego można przedstawić problem oraz wprowadzić sugestie dotyczące jego rozwiązania znajdziemy m. in tutaj. Konsultacje potrwają do połowy kwietnia br. Szacuje się, że pierwsza wersja Białej Księgi powinna powstać nie później niż w trzecim kwartale 2016 r. Będzie ona stanowić punkt wyjścia dla dalszych konsultacji zaplanowanych do jesieni – wówczas również oczekiwane jest rozpoczęcie prac nad ustawą o innowacyjności.