Sprawozdanie PKA w związku z zewnętrzną oceną przeprowadzoną w 2013 r.

Na przełomie lat 2013 i 2014 Polska Komisja Akredytacyjna poddała się zewnętrznemu przeglądowi swojej działalności, aby zgodnie z procedurami European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) odnowić swoje członkostwo w tej organizacji oraz zweryfikować zgodność stosowanych procedur z Europejskimi Standardami i Wskazówkami (ESG).

Przegląd ten zakończył się sukcesem PKA – zarząd ENQA w dniu 19 lutego 2014 r. na podstawie raportu sporządzonego przez międzynarodowych ekspertów podjął decyzję o potwierdzeniu członkostwa Komisji w ENQA i jej dotychczasowego statusu („full member”).

Równocześnie, Polska Komisja Akredytacyjna została zobowiązana do przygotowania sprawozdania ilustrującego działania podjęte przez PKA w odpowiedzi na rekomendacje ekspertów uczestniczących w ocenie zewnętrznej (tzw. follow-up report). Dokument ten został 29 lutego br. przesłany do ENQA, a jego treść wraz z załącznikami dostępna jest tutaj (w języku angielskim).

[blockquote author=”PKA” link=”https://pka.edu.pl/wp-content/uploads/2016/03/follow_up_report_2016_full.pdf” link_title=”Follow-up Report 2016″ target=”_blank”]The purpose of this follow-up is to proof the agency’s continuous awareness of its own quality and quality work. Therefore PKA follow-up report presents the current status of remedial measures that have been taken by PKA since its last external review. The additional recommendations given by ENQA Board were treated in the PKA follow-up report separately.[/blockquote]