Wizytacje PKA w dniach 21 – 27 września 2015 r.

logo_jasniejszePomiędzy 21 a 27 września 2015 r. odbędą się następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

  • 25 września:
    • na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Instytucie Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie,
    • na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie,
  • 25 – 27 września:
    • ocena instytucjonalna na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Oceny instytucjonalne prowadzone są w odniesieniu do całych jednostek organizacyjnych uczelni (np. wydziałów), a nie poszczególnych prowadzonych przez nie kierunków studiów, jak w przypadku oceny programowej. Po przyznaniu w wyniku procedury instytucjonalnej oceny pozytywnej Polska Komisja Akredytacyjna zwykle nie przeprowadza w danej jednostce ocen programowych.

Lista kierunków studiów i jednostek uczelni wyznaczonych do oceny w roku akademickim 2015/2016 jest dostępna w naszej bazie wyznaczeń.