Spotkanie ekspertów ds. wewnętrznych systemów zapewniania jakości.

W najbliższy piątek, 11 września, w siedzibie Biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbędzie się spotkanie ekspertów PKA ds. wewnętrznych systemów zapewniania jakości. Celem tego typu roboczych spotkań jest ułatwienie ekspertom wymiany doświadczeń oraz doskonalenie przyjętych przez Komisję procedur dokonywania ocen.

Tematem przewodnim najbliższego spotkania będzie ocena wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w świetle podstawowych i szczegółowych kryteriów oceny programowej oraz instytucjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem ich ostatnich modyfikacji.