Wizytacje w drugiej połowie lutego 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie lutego Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

16-17 lutego

na kierunku „logistyka” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego;

20 lutego

powtórna ocena programowa na kierunku „filologia” prowadzonym na Wydziale Interdyscyplinarnym Akademii Polonijnej w Częstochowie;

20-21 lutego

na kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie;

na kierunku „gospodarka przestrzenna” prowadzonym na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytety Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;

21-22 lutego

na kierunkach „fotonika” oraz „fizyka techniczna” prowadzonych na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej;

22-23 lutego

na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowdzonym na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku „administracja” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

na kierunku „budownictwo” prowadzonym w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy;

na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

23-24 lutego

na kierunku „psychologia” prowadzonym na na Wydziale Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu;

24-25 lutego

na kierunku „prawo” prowadzonym na na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Zamiejscowym w Gdańsku Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie;

25-26 lutego

na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym w Instytucie Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole  Techniczno-Ekonomicznej im. ks.B. Markiewicza w Jarosławiu;

26-27 lutego

na kierunku „lingwistyka stosowana” prowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego;

27 lutego-1 marca

na kierunkach „scenografia” oraz „architektura wnętrz” prowadzonych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu;

28 lutego-1 marca

na kierunku „ochrona środowiska” prowadzonym na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.