Recenzje oraz uchwały podjęte przez Prezydium PKA w postępowaniu opiniodawczym (aktualizacja)

Zgodnie z treścią komunikatu w sprawie publikowania recenzji oraz uchwał podjętych przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w postępowaniu opiniodawczym, który został zamieszczony w serwisie internetowym Komisji w dniu 20 września 2018 r. poniżej publikujemy pierwszy zbiór dokumentacji, zawierający jedenaście recenzji oraz uchwał. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że kolejne recenzje oraz uchwały będą sukcesywnie publikowane w następnych tygodniach.

 1. Opinia oraz Uchwała Nr 109/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku o nadanie Wydziałowi Finansów i Zarządzania uprawnienia do prowadzenia na kierunku ,,administracja” studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym;
 2. Opinia oraz Uchwała Nr 202/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie o nadanie Wydziałowi Nauk Społecznych uprawnienia do prowadzenia na kierunku ,,administracja” studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym;
 3. Opinia oraz Uchwała Nr 203/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach o nadanie Wydziałowi Studiów Społeczno-Ekonomicznych uprawnienia do prowadzenia na kierunku ,,administracja” studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym;
 4. Opinia oraz Uchwała Nr 271/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach o nadanie Wydziałowi Pedagogicznemu uprawnień do prowadzenia na kierunku ,,psychologia” jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym;
 5. Opinia oraz Uchwała Nr 358/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o nadanie Wydziałowi Administracji i Nauk Społecznych uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „zarządzanie” na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym;
 6. Opinia oraz Uchwała Nr 386/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach o nadanie Wydziałowi Nauk Medycznych uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo” na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym;
 7. Opinia oraz Uchwała Nr 387/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wniosku Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej o nadanie Wydziałowi Nauk Stosowanych uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku kosmetologia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym;
 8. Opinia oraz Uchwała Nr 400/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie o nadanie Wydziałowi Zamiejscowemu w Zgorzelcu uprawnień do prowadzenia na kierunku ,,pedagogika specjalna” studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym;
 9. Opinia oraz Uchwała Nr 475/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku o nadanie uprawnień do prowadzenia na kierunku „informatyka stosowana” kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym;
 10. Opinia oraz Uchwała Nr 518/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej o nadanie Wydziałowi Prawa i Nauk Społecznych uprawnień do prowadzenia na kierunku ,,administracja” studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym;
 11. Opinia oraz Uchwała Nr 522/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wniosku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy o nadanie Wydziałowi Gospodarki Turystycznej w Ełku uprawnień do prowadzenia na kierunku ,,pedagogika” studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

 

Pierwszy zbiór recenzji i uchwał podjętych przez Prezydium PKA w postępowaniu opiniodawczym, został opublikowany na stronie internetowej Komisji w dniu 16 października 2018 r. i jest dostępny tutaj.

[Aktualizacja]

Zgodnie z treścią komunikatu w sprawie publikowania recenzji oraz uchwał podjętych przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w postępowaniu opiniodawczym, który został zamieszczony w serwisie internetowym Komisji w dniu 20 września 2018 r. publikujemy trzeci zbiór dokumentacji, zawierający recenzje oraz uchwały podjęte przez Prezydium PKA w 2018 r., dostępny tutaj.