Q&A: Webinarium PKA

Z przyjemnością przekazujemy Państwu zbiór często zadawanych pytań tzw. Q&A, dotyczący oceny programowej. Podstawę niniejszego opracowania stanowią pytania, które zostały sformułowane przez uczestników webinarium PKA dla uczelni. Webinarium zorganizowane dniu 11.03.2024 r. było poświęcone omówieniu procedury zdalnej oceny programowej.

Prezentowany katalog pytań dotyczy zarówno działań prowadzonych przed wizytacją (m.in. przygotowanie raportu samooceny, zadania koordynatora wizytacji z ramienia uczelni, przygotowanie wytypowanych prac etapowych oraz dyplomowych) w jej trakcie (m.in. przygotowanie hospitacji zajęć, organizacja zdalnych spotkań poszczególnych grup z zespołem oceniającym, prezentacja infrastruktury), jak i następujących po przeprowadzonej wizytacji na danym kierunku studiów.

Dziękujemy Państwu za wszystkie pytania przekazane zarówno za pośrednictwem czatu w trakcie wydarzenia, jak i za pośrednictwem kwestionariusza ankiety udostępnionego po jego zakończeniu.