Wizytacje w drugiej połowie marca 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w drugiej połowie marca Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

16 – 17 marca

na kierunku „administracja” prowadzonym w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie;

18 – 19 marca

na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej;

20 – 21 marca

na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

na kierunku „zootechnika” prowadzonym na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;

21 – 22 marca 

na kierunku „elektrotechnika” prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej;

na kierunku „biotechnologia” prowadzonym na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;

na kierunku „budownictwo” prowadzonych na Wydziale Budownictwa   i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

21 – 23 marca

na kierunkach „analityka medyczna” i „farmacja” prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;

22 – 23 marca

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej;

25 – 26 marca

na kierunku „elektrotechnika” prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;

26 – 27 marca 

na kierunku „instrumentalistyka” prowadzonym w Akademii Muzycznej w Krakowie;

na kierunku „automatyka i robotyka” prowadzonym na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;

27 – 28 marca

na kierunku „malarstwo” prowadzonym w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu;

na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego w Radomiu;

29-30 marca

na kierunku „ratownictwo medyczne” prowadzonym Wydziale Nauk Społecznych i Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie.