Nowy Statut PKA oraz wzory raportów dotyczące oceny programowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2018 r. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), Polska Komisja Akredytacyjna na posiedzeniu plenarnym w dniu 13 grudnia 2018 r. uchwaliła Statut PKA. Z treścią Statutu można zapoznać się tutaj.

Jednocześnie informujemy, że w związku z uchwaleniem Statutu PKA, zmianie uległy wzory raportów samooceny oraz zespołu oceniającego, wykorzystywane w postępowaniach w sprawie oceny programowej.

Wzory raportów obowiązujące dla postepowań w sprawie oceny programowej wszczętych po 30 września 2018 można pobrać tutaj. Datą wszczęcia postępowania w sprawie oceny programowej jest data pisma wysłanego do uczelni przez PKA z prośbą o sporządzenie raportu samooceny.