Nowy Statut PKA oraz wzory raportów dotyczące oceny programowej

uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2018 r. Ustawy… 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie