Wizytacje w pierwszej połowie marca 2019 r.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie oceny jakości kształcenia, w pierwszej połowie marca Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące wizytacje:

1 marca

powtórna ocena programowa na kierunku „gospodarka nieruchomościami” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego;

1-2 marca

na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzonym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie;

2 marca

powtórna ocena programowa na kierunku „przedsiębiorczość i inwestycje” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego;

4-5 marca

na kierunku „inżynieria biomedyczna” prowadzonym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej;

5-6 marca

na kierunku „elektronika i telekomunikacja” prowadzonym na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej;

7-8 marca

na kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;

na kierunku „film i multimedia” prowadzonym w Warszawskiej Szkole Filmowej;

na kierunku „geografia” prowadzonym na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Uniwersytetu im. KEN w Krakowie;

na kierunku „biotechnologia” prowadzonym na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

8-9 marca

na kierunku „energetyka” prowadzonym w Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego;

na kierunku „pedagogika” prowadzonym w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie;

na kierunku „architektura krajobrazu” prowadzonym na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

9-10 marca

na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy;

12-13 marca

na kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” prowadzonym w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

13-14 marca

na kierunku „automatyka i robotyka”  prowadzonym na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej;

14-15 marca

na kierunku „informatyka”  prowadzonym na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej;

15-16 marca

na kierunku „sztuka ogrodowa” prowadzonym na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.