Wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej: 17 – 23 kwietnia 2017 r. (aktualizacja).

Polska Komisja Akredytacyjna planuje przeprowadzenie następujących ocen programowych pomiędzy 17 a 23 kwietnia 2017 r.:

 • 20 – 21 kwietnia:
  • na kierunku „biologia” prowadzonym na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego;
 • 21 – 22 kwietnia:
  • na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowadzonym na Wydziale Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej;
 • 22 kwietnia:
  • na kierunku „transport” prowadzonym na Wydziale Ekonomii, Gospodarki Przestrzennej i Transportu w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle (ocena powtórna);
 • 22 – 23 kwietnia:
  • na kierunku „budownictwo” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku;
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Informatyki, Administracji i Fizjoterapii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu;
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Zestawienie ocen wyróżniających
Zestawienie ocen wyróżniających.

Przypominamy, że uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej zawierające oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, wraz z raportami zespołów oceniających, publikowane są w bazie ocen PKA. Komisja udostępniła także odrębną listę, zawierającą wyłącznie oceny wyróżniające.