Prof. Bożena Czarkowska-Pączek weźmie udział w Konferencji Okrągłego Stołu Nałęczów – Warszawa.

Prof. Bożena Czarkowska-Pączek, przewodnicząca  Zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej Polskiej Komisji Akredytacyjnej, weźmie udział w Konferencji Okrągłego Stołu Nałęczów – Warszawa poświęconej kształceniu w dyscyplinie stomatologia (24 – 25 kwietnia 2017 r., Warszawa).

Prof. Czarkowska-Pączek poprowadzi wykład dotyczący wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej stawianych wydziałom i oddziałom stomatologii w uczelniach wyższych. W programie konferencji przewidziano ponadto m. in. sesje dotyczące:

  • przyszłości szkolnictwa wyższego, w tym nauczania stomatologii w Polsce,
  • profili kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym w śwetle wymogów prawnych w Polsce i w Europie, a także
  • wystąpienia konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologicznych.