Wizytacje PKA w ostatnim tygodniu kwietnia.

W ostatnim tygodniu kwietnia br. członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej będą uczestniczyć w następujących ocenach programowych:

 • 24 – 25 kwietnia:
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • 25 – 26 kwietnia:
  • na kierunku „wzornictwo” prowadzonym na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu;
 • 26 – 27 kwietnia:
  • na kierunku „fizyka techniczna” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej;
  • na kierunku „lekarskim” prowadzonym na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;
  • na kierunku „socjologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • 27 – 28 kwietnia:
  • na kierunku „inżynieria środowiska” prowadzonym na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.