Wizytacje PKA w pierwszych dniach maja 2017 r.

W pierwszych dniach maja 2017 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała wizytację na kierunku „malarstwo” prowadzonym na Wydziale Artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (4 – 5 maja 2017 r.) oraz kierunku „fizjoterapia” prowadzonym w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu (5 – 6 maja).

Lista wszystkich ocen zaplanowanych w roku akademickim 2017 / 2018 dostępna jest tutaj, natomiast szczegółowe informacje o datach poszczególnych wizytacji udostępniane są na stronie internetowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Po zakończeniu postępowania oceniającego (tj. po uprawomocnieniu się uchwały Prezydium PKA) odpowiednie informacje trafiają do publicznie dostępnej bazy ocen jakości kształcenia zawierającej decyzję Prezydium PKA (ocenę), treść podjętej uchwały, a także raport zespołu oceniającego przeprowadzającego wizytację.