Prof. Łukasz Sułkowski wziął udział w International Theological Conference.

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, wiceprzewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz członek Zespołu nauk społecznych w obszarze nauk społecznych i prawnych, wziął udział w International Theological Conference odbywającej się w Warszawie w dniach 26 – 28 kwietnia br.

Przykładowa ilustracja

Prof. Sułkowski przedstawił informacje na temat współpracy PKA z watykańską agencją akredytacyjną AVEPRO.

AVEPRO (the Holy See’s Agency for the Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical Universities and Faculties) została założona w 2007 r. jako instytucja, której zadaniem jest promocja i kształtowanie kultury jakości w uczelniach podlegających Stolicy Apostolskiej. Działalność AVEPRO została uregulowana w Konstytucji Apostolskiej Sapientia Christiana, a agencja stosuje m. in. Europejskie Standardy i Wskazówki (European Standards and Guidelines).