Otwarte konsultacje projektu zmian do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna przedstawia do otwartej konsultacji projekt zmian do Statutu wraz z załącznikami. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi do projektu. Prosimy, aby je kierować za pośrednictwem poczty na następujący adres: komunikacja@pka.edu.pl w terminie do końca dnia 4 marca 2024 roku, podając „statut” jako temat korespondencji.