Wyniki badań ewaluacyjnych procesu oceny programowej

Szanowni Państwo, 

Polska Komisja Akredytacyjna od początku swojej działalności przywiązuje szczególną uwagę do partnerskiego dialogu z interesariuszami. Jednym z jego podstawowych elementów jest funkcjonowanie oraz doskonalenie mechanizmu służącego trwałemu i uporządkowanemu pozyskiwaniu przez Komisję informacji zwrotnych.

Rada Programowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej z przyjemnością przedstawia Państwu wyniki badań ewaluacyjnych procesu oceny programowej. Przedstawione wyniki badań są efektem wprowadzenia nowej koncepcji badawczej 

Wprowadzenie nowej koncepcji badawczej miało na celu usprawnienie procesu pozyskiwania informacji zwrotnych od interesariuszy. Komisja jest zaangażowana w skuteczne zbieranie opinii, uwag i doświadczeń z różnych perspektyw, co pozwala na bardziej wszechstronne zrozumienie funkcjonowania procesu ocen programowych. Otwartość na dialog z interesariuszami oraz systematyczne badania ewaluacyjne stanowią kluczowe narzędzia w doskonaleniu pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz w podnoszeniu jakości procesów oceny programowej. 

Niniejsze badanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem prac analityczno-badawczych Rady Programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej  na lata 2022-2023 w ramach badań i analiz realizowanych cyklicznie.