Raport z badań

Szanowni Państwo, 

Rada Programowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej z przyjemnością prezentuje wyniki przeprowadzonego badania dotyczącego udziału kobiet w strukturach PKA. Badanie, realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem na lata 2022-2023 Rady Programowej, skupiło się na analizie zaangażowania kobiet w roli członków, ekspertów oraz sekretarzy zespołów oceniających. Badanie obejmowało członków VI kadencji PKA oraz ekspertów PKA powołanych na tę funkcję zgodnie ze stanem na dzień 30.10.2023 r.  

Wyniki badania stanowią istotne źródło informacji, które mogą posłużyć do dalszego doskonalenia struktur organizacyjnych PKA pod kątem równouprawnienia płciowego. Prezentacja rezultatów ma na celu otwarcie dialogu na temat wzmocnienia roli kobiet w procesach decyzyjnych oraz podniesienia świadomości na temat ich znaczącego wkładu w działalność Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Zapraszamy do lektury!