Październikowe spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

Kolejne spotkanie ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbędzie się 2 października. Program spotkania obejmuje:

  • dyskusję na temat relacji między wewnętrznym systemem zapewnienia jakości kształcenia a oceną jakości kształcenia;
  • przedstawienie krótkiego sprawozdania z wizyty studyjnej w Helsinkach;
  • wstępną dyskusję na temat słownika terminów związanych z akredytacją.