Wizytacje PKA w terminie 6 – 11 stycznia 2015 r. (aktualizacja).

W dniach 6 – 11 stycznia 2015 r. Polska Komisja Akredytacyjna zaplanowała następujące oceny jakości kształcenia:

 • 9 – 10 stycznia:
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Rehabilitacji i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu,
 • 9 – 11 stycznia:
  • na kierunku „elektronika i telekomunikacja” prowadzonym na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
  • na kierunku „geodezja i kartografia” prowadzonym na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji” prowadzonym na Wydziale Nauk Technicznych Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie,
  • na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu (ocena instytucjonalna),
 • 10 – 11 stycznia:
  • na kierunku „ekonomia” prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  • na kierunku „logistyka” prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu,
  • na kierunku „socjologia” prowadzonym w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie.
Pełna informacja o kierunkach, jednostkach i uczelniach wyznaczonych do oceny w bieżącym roku akademickim znajduje się w naszej bazie wyznaczeń, natomiast informacje o dokonanych ocenach, wraz z raportami zespołów oceniających oraz uchwałami Prezydium PKA, dostępne są w bazie ocen.