EUA Annual Conference 2014 in Brussels.

European University Association (EUA) invities all interested parties on its annual conference which will be held on 2 – 4 April 2014 and this time will cover issues related to changes in higher education („Changing Landscapes in Teaching and Learning”). – European higher education has been in constant flux for well over a decade. However, some voices … Czytaj dalej

Konferencja EUA w Brukseli.

European University Association (EUA) organizuje w dniach 3 – 4 kwietnia br. coroczną konferencję, której tegoroczna edycja poświęcona będzie zmianom, jakie zachodzą w obszarze kształcenia („Changing Landscapes in Teaching and Learning”). – Europejskie szkolnictwo wyższe od ponad dekady jest poddawane nieustannym zmianom, a wciąż można się spotkać z opiniami, że prawdziwa rewolucja jeszcze nie nadeszła. Jako czynniki inicjujące zmiany najczęściej wymieniane są oczekiwania rynku … Czytaj dalej

European Recognition Manual now published.

The European Recognition Manual for Higher Education Institutions was developed within European Area of Recognition Project. The publication aims to assist credential evaluators in making use of regulatory framework for international academic recognition in the European region, mainly for the purpose of obtaining access to higher education. – Fair recognition is now acknowledged to be the cornerstone of … Czytaj dalej

European Recognition Manual opublikowany.

European Recognition Manual for Higher Education Institutions to dokument, który powstał w ramach projektu European Area of Recognition. Celem tej publikacji jest przybliżenie europejskich regulacji kształtujących uznawalność wykształcenia (głównie dla celów kontynuowania edukacji na poziomie wyższym) pracownikom uczelni zajmującym się rekrutacją. – Przejrzyste zasady uznawania wykształcenia są obecnie powszechnie uznawane za kamień węgielny internacjonalizacji kształcenia na poziomie wyższym oraz mobilności studenckiej – piszą … Czytaj dalej

4th ENQA Members Forum in Sankt Petersburg.

On 24 – 25 April 2014 ENQA in cooperation with National Centre of Public Accreditation (NCPA) organizes IVth Members Forum in Sankt Petersburg, Russia. Programme of the conference covers a. o. discussion on ENQA strategic plan 2015 – 2020, revision of European Standards and Guidelines in Higher Education (ESG) and challenges for agencies resulting from … Czytaj dalej

Czwarte Forum ENQA w Petersburgu.

W dniach 24 – 25 kwietnia br. w Petersburgu odbędzie się czwarte forum ENQA zorganizowane we współpracy z National Centre of Public Accreditation (NCPA). Program konferencji obejmuje m. in. dyskusję na temat strategii ENQA w latach 2015 – 2020, modyfikacji European Standards and Guidelines for Higher Education (ESG) i związanych z tym wyzwań stojących przed agencjami akredytacyjnymi, a także wpływu zewnętrznego zapewniania jakości na doskonalenie. Szczegółowe informacje … Czytaj dalej

Meeting of PKA QA experts in March.

The next in the series of cyclical meetings of the Polish Accreditation Committee quality assurance experts will be held on March, 19. This time discussion will be dedicated to good practices in the area pointed out in point 2i of the template of the institutional site – visit report, that is to ways in which higher education … Czytaj dalej

Marcowe spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

Kolejne z serii cyklicznych spotkań ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbędzie się 19 marca. Przedmiotem dyskusji będą dobre praktyki dotyczące obszaru wyszczególnionego w punkcie 2i wzoru raportu z wizytacji instytucjonalnej, tj. funkcjonowania systemu informacyjnego rozumianego jako sposób gromadzenia, analizowania i wykorzystywania przez uczelnie informacji służących zapewnieniu jakości kształcenia. Materiałami źródłowymi dla analiz będą raporty zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2011 r. … Czytaj dalej

A report on higher education in Poland.

The Polish Ministry of Science and Higher Education published a report entitled „Higher Education in Poland” which depicts whole sector in a very detailed way. The publication utilises data from two major sources – publicly available (to some extent) POL-on system and databases of the Central Statistical Office. Data gathered by the Ministry shows a. o. a scale of … Czytaj dalej

Raport na temat szkolnictwa wyższego w Polsce.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło raport zatytułowany „Szkolnictwo Wyższe w Polsce” stanowiący bardzo szczegółową ilustrację całego sektora. Dane wykorzystane w publikacji pochodzą w większości z dwóch źródeł – ogólnodostępnego (w pewnej części) systemu POL-on oraz baz Głównego Urzędu Statystycznego. Zebrane przez Ministerstwo wskaźniki przestawiają m. in. skalę niżu demograficznego (w ostatnim ujętym w zestawieniu roku akademickim – 2011 / 2012 – na wszystkich polskich uczelniach … Czytaj dalej