Konferencja EUA w Brukseli.

European University Association (EUA) organizuje w dniach 3 – 4 kwietnia br. coroczną konferencję, której tegoroczna edycja poświęcona będzie zmianom, jakie zachodzą w obszarze kształcenia („Changing Landscapes in Teaching and Learning”).

Europejskie szkolnictwo wyższe od ponad dekady jest poddawane nieustannym zmianom, a wciąż można się spotkać z opiniami, że prawdziwa rewolucja jeszcze nie nadeszła. Jako czynniki inicjujące zmiany najczęściej wymieniane są oczekiwania rynku pracy i innowacje technologiczne, a pojawienie się Massive Open Online Courses, wzrost liczby niepublicznych instytucji for – profit oferujących kształcenie, a także rosnąca konkurencja nie tylko pomiędzy uczelniami, ale również krajami bywają wskazywane jako dowody destrukcyjnych przemian – podkreślają organizatorzy i wyjaśniają, że konferencja ma przynieść odpowiedź na pytanie, w jaki sposób europejskie uniwersytety powinny odpowiedzieć na te wyzwania i zapobiec utracie znaczenia na globalnym rynku szkolnictwa wyższego.

Szczegółowy program EUA Annual Conference 2014 dostępny jest na stronie EUA.