Zaprezentowano propozycję zmian European Standards and Guidelines.

W nawiązaniu do opublikowanego w lutym br. artykułu informujemy, że na dzisiejszym posiedzeniu Bologna Follow Up Group zaprezentowany został projekt zmian w Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG).

Intencją autorów było uczynienie Standardów i Wskazówek bardziej czytelnymi, a zmiany wprowadzone w celu zminimalizowania ryzyka błędów interpretacyjnych objęły zarówno strukturę dokumentu, jak i jego zawartość merytoryczną. Nowa wersja ESG wyraźniej nawiązuje do procesu kształcenia w sekcji dotyczącej wewnętrznych mechanizmów zapewniania jakości oraz określa relację pomiędzy zapewnianiem jakości, a innymi aktywnościami podejmowanymi w ramach Procesu Bolońskiego od 2005 r. (w tym efektami kształcenia i ramami kwalifikacji).

Propozycja, z którą można się zapoznać pod tym adresem, będzie przedmiotem dyskusji Bologna Follow Up Group w kwietniu br.

Informacja za: http://revisionesg.wordpress.com/