Relacja ze szkolenia ekspertów PKA w Krakowie.

KraówPolska Komisja Akredytacyjna, realizując założenia swojej strategii na lata 2012 – 2015, a także zalecenia niezależnych ekspertów międzynarodowych, którzy na przełomie roku 2013 i 2014 dokonali zewnętrznej oceny działalności Komisji, zorganizowała w dniach 27 – 28 marca br. w Krakowie szkolenie adresowane do grona ekspertów międzynarodowych.

Program szkolenia obejmował dyskusję na temat kluczowych ram prawnych dokonywania ocen jakości w Polsce, problematyki umiędzynarodowienia kształcenia, relacji między kształceniem na poziomie wyższym a rynkiem pracy, zadań ekspertów w procedurach oceny programowej i instytucjonalnej, najistotniejszych zagadnień związanych z oceną stosowanych przez uczelnie systemów zapewniania jakości oraz oceny studiów doktoranckich i podyplomowych.

Prelegentami byli członkowie i eksperci Polskiej Komisji Akredytacyjnej: prof. dr hab. Danuta Strahl (wiceprzewodnicząca PKA), prof. dr hab. Wiesław Andrzej Kamiński, prof. dr hab. Marek Lisiński, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, dr hab. Mieczysław Socha, dr hab. Krzysztof Szewior.

Galeria fotografii ze szkolenia dostępna jest pod tym adresem.