Konferencja „Kształcenie nauczycieli – wyzwania i perspektywy”.

15 maja w Krakowie odbędzie się konferencja pt. „Kształcenie nauczycieli  – wyzwania i perspektywy” poświęcona m.in. próbie wypracowania standardów jakości kształcenia nauczycieli.

Konferencja jest kontynuacją prac nad jakością kształcenia nauczycieli zainicjowanych przez Zespół do spraw wypracowania wzorców projakościowych kształcenia na kierunkach pedagogicznych oraz kierunkach z prowadzoną specjalnością nauczycielską PKA we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Działania te wpisują się w nurt debaty środowiskowej nawiązującej do przygotowywanej reformy szkolnictwa w kraju na wszystkich jego poziomach, a zwłaszcza pod kątem przygotowania kadry nauczycielskiej. Do debaty zaproszeni zostali przedstawiciele MEN i MNiSW oraz zainteresowani tą problematyką przedstawiciele środowiska akademickiego oraz pracodawców.

Przedmiotem dyskusji podczas konferencji i w ramach forum będą następujące problemy:

  • definiowanie kwalifikacji pedagogicznych, a nauczycielskich,
  • kształcenie nauczycieli na kierunkach pedagogicznych,
  • kształcenie na kierunkach ze specjalnością nauczycielską,
  • kształcenie nauczycieli języków obcych,
  • problem praktyk zawodowych,
  • kształcenie nauczycieli zawodu,
  • doskonalenie.

 

[one_third][/one_third][two_third]W imieniu organizatorów:

prof. dr hab. Bożena Muchacka,

dr hab. Bożena Stawoska Jundziłł,

mgr Marcin Wojtkowiak.[/two_third]