Wizytacje PKA: 22 – 28 maja 2017 r.

Między 22 i 28 maja zaplanowane zostały następujące oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

 • 22 – 23 maja:
  • na kierunku „gospodarka nieruchomościami” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • na kierunku „prawo” prowadzonym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
 • 23 – 24 maja:
  • na kierunku „geologia” prowadzonym na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • na kierunku „pielęgniarstwo” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • na kierunku „zdrowie publiczne” prowadzonym na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • na kierunku „żywienie człowieka” prowadzonym na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu– zmiana terminu,
 • 24 – 25 maja:
  • na kierunku „przedsiębiorczość i inwestycje” prowadzonym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • na kierunku „wokalistyka” prowadzonym na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Krakowie;
 • 25 – 26 maja:
  • na kierunku „filologia angielska” prowadzonym na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Wrocławskiego;
  • na kierunku „geologia” prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • 26 – 27 maja:
  • na kierunku „behawiorystyka zwierząt” prowadzonym na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
  • na kierunku „bezpieczeństwo narodowe” prowadzonym w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku;
  • na kierunku „fizjoterapia” prowadzonym na Wydziale Nauk Medycznych w Warszawie Społecznej Akademii Nauk w Łodzi;
  • na kierunku „informatyka” prowadzonym w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku;
  • na kierunku „stosunki międzynarodowe” prowadzonym na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie;
 • 27 – 28 maja:
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu;
  • na kierunku „zarządzanie inżynierskie” prowadzonym na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej;
 • 28 – 29 maja:
  • na kierunku „leśnictwo” prowadzonym na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
  • na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.