Konkurs MNiSW – „Zintegrowane Programy Uczelni”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs pn. „Zintegrowane Programy Uczelni”, na który przeznaczono miliard złotych. Konkurs ten będzie realizowany w ramach 3 ścieżek dostosowanych do wielkości i potencjału uczelni. W ramach pierwszej z nich, adresowanej do największego grona uczelni, zarezerwowano 500 mln zł, przy czym poziom maksymalnego dofinansowania może wynieść nawet 30 mln zł.

Warunkiem udziału w konkursie jest kształcenie co najmniej 200 studentów oraz posiadanie pozytywnej bądź warunkowej oceny programowej przyznanej przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach (kierunku), na których realizowane będą działania w ramach wspomnianego projektu.

Szczegóły na temat konkursów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.