PKA w zarządzie European Consortium for Accreditation!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że p. Izabela Kwiatkowska – Sujka reprezentująca Polską Komisję Akredytacyjną została jednomyślnie wybrana do zarządu European Consortium for Accreditation (ECA). Głosowanie odbyło się w trakcie siedemnastej edycji Warsztatów ECA w Porto.

European Consortium for Accreditation zostało utworzone w roku 2003 (od kwietnia br. działa w formie prawnej stworzyszenia) jako organizacja mająca na celu wspieranie rozwoju w obszarze akredytacji i zapewniania jakości, budowania rozwiązań dla wzajmnej uznawalności kwalifikacji, promowania współpracy międzynarodowej w obszarze szkolnictwa wyższego, a także transparentności procesów związanych z zapewnianiem jakości. Organizacja skupia obecnie szesnastu członków z dwunastu krajów.

Polska Komisja Akredytacyjna uczestniczy w pracach ECA od grudnia 2005 r. wspierając stowarzyszenie w realizacji takich projektów jak: