Warsztaty European Consortium for Accreditation w Porto.

W dniach 17 – 18 czerwca 2014 r. w Porto odbędzie się kolejna (siedemnasta) edycja Warsztatów European Consortium for Accreditaiton (ECA).

W trakcie spotkania odbędą się spotkania grup roboczych (Polska Komisja Akredytacyjna aktywnie uczestniczy w pracach trzech z czterech grup ECA), przedstawiony zostanie raport dotyczący postępów w obszarze zapewniania jakości szkolnictwa wyższego (Report on Progress in Quality Assurance in Higher Education), a także odbędzie się prezentacja planów działań poszczególnych grup roboczych w roku akademickim 2014 / 2015 i podsumowanie aktywności w roku mijającym.

W konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele PKA. Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie ECA.