Wizytacje PKA w dniach 16 – 22 czerwca 2014 r. (aktualizacja).

W okresie 16 – 22 czerwca 2014 r. odbędą się następujące wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej:

  • na kierunku „matematyka” prowadzonym na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (17 – 18 czerwca)
  • na kierunku „zarządzanie” prowadzonym na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu (21 – 22 czerwca).