Styczniowe spotkanie ekspertów ds. jakości PKA.

Kolejne w serii cyklicznych spotkań ekspertów ds. jakości Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostało zaplanowane na 22 stycznia 2014 r. Przedmiotem dyskusji będzie problematyka oceny skuteczności wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w badaniu jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także studiach doktoranckich i podyplomowych – zagadnienia te miały być poruszone w trakcie odwołanego posiedzenia listopadowego.